Persondatapolitik

Persondatapolitik hos METTE MUNK A/S

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos METTE MUNK A/S.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at modtage en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services.
Vi kan indhente oplysninger om navn og e-mailadresse.

METTE MUNK A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Tilmelder dig vores nyhedsbrev

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.mettemunk.dk er:
METTE MUNK A/S, Gøteborggade 3-5, 5000 Odense C, cvr nr. 25933362

 

Behandlingsgrundlag og formål

Hvis du under på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Samarbejde med tredjemand

Vi benytter os af eksterne samarbejdspartnere og leverandører (og databehandlere) til at udføre opgaver på vegne af os.

Eksterne kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, IT-hosting og markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder, der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger

 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os.